Nguyên liệu hóa học
Với sự cạnh tranh khốc liệt của sự toàn cầu hóa kinh tế thế giới và thị trường mậu dịch ,nâng cao sự đa dạng hóa và gia tăng giá trị sản phẩm đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của các nhà sản xuất.
Với tinh thần ưu tiên và cùng nhau tiến lên , Công nghệ Welsum không ngừng nghiên cứu phát triển các hạng mục công nghệ và sản phẩm mới, đồng thời phối hợp với nhà sản xuất hạ nguồn nghiên cứu sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm ,gia tăng khả năng cạnh tranh, mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng.
> Axit khoáng phenol
> Poly Ethylene Oxide
> Chất tăng cường chất liệu keo