Axit khoáng phenol
Axit khoáng phenol  
Ứng dụng Phụ gia quan trọng trong quá trình mạ thiếc axit
Tạo bọt nhựa axit
Chất trung gian thuốc nhuộm tổng hợp và sản phẩm thuốc
  • Chất axit tẩy rửa bề mặt kim loại