Sản phảm hóa học dệt may
Dệt may là ngành công nghiệp không ngừng biến động ,không chỉ thay đổi theo xu thế lưu hành, đồng thời cũng dần dần phát triển theo xu hướng đa công dụng và bảo vệ môi trường. Đối diện với sự chuyển biến của môi trường công nghiệp ; Công Nghệ WELSUM có đầy đủ đội ngũ nghiên cứu và kinh doanh chuyên nghiệp , sản xuất các loại hóa chất theo nhu cầu xử lí trước và sau khi gia công, đồng thời nghiên cứu và phát triển các công nghệ cao ,đa chức năng ,sản phẩm bảo vệ môi trường xanh ,hỗ trợ khách hàng nâng cao giá trị sản phẩm bổ sung.
> TIỀN XỬ LÝ
> IN NHUỘM
> HẬU XỬ LÝ