Hoạt động nổi bật
2019/09
Công nghệ Welsum vinh dự đạt được “Doanh nghiệp trung nhỏ ưu tú 2019 D&B”
2019/04
Chúc mừng công ty chúng tôi thuận lợi và thành công tham dự “Hội nghị triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt & may - thiết bị &nguyên phụ liệu SAIGONTEX 2019”
2018/09
Công nghệ Welsum vinh dự đạt được “Doanh nghiệp trung nhỏ ưu tú 2018 D&B”
2016/10
Công nghệ Welsum vinh dự đạt được “Doanh nghiệp trung nhỏ ưu tú 2016 D&B”
2016/10
Chúc mừng ! Công ty chúng tôi tham dự “Triển lãm dệt may Đài Bắc 2016 TITAS” thuận lợi và thành công .
2015/10
Công nghệ Welsum vinh dự đạt được “Doanh nghiệp trung nhỏ ưu tú 2015 D&B”
2014/10
Chúc mừng ! Công ty chúng tôi tham dự “Triển lãm dệt may Đài Bắc 2014 TITAS” thuận lợi và thành công.
2014/04
Công ty chúng tôi tham gia thuận lợi ,thành công “triển lãm Quốc tế công nghiệp thuốc nhuộm màu hữu cơ ,sản phẩm hóa học cho dệt nhuộm lần thứ 14 tại Trung Quốc”.
2013/10
Chúc mừng ! Công ty chúng tôi tham dự “Triển lãm dệt may Đài Bắc 2013 TITAS” thuận lợi và thành công .
2012/10
Chic mừng ! Công ty chúng tôi tham dự “Triển lãm dệt may Đài Bắc 2012 TITAS” thuận lợi và thành công .
2011/10
Chúc mừng ! Công ty chúng tôi tham dự “Triển lãm dệt may Đài Bắc 2011 TITAS” thuận lợi và thành công .