Liên hệ
Phương thức liên lạc tại Việt Nam
028 3962 1903
TEL
028 3962 1905
FAX
services@welsum.com.tw
E-mail
 
Phương thức liên lạc tại Đài Loan
2F.-8, No.335, Xuecheng Rd., Sanxia Dist.,New Taipei City 23741, Taiwan (R.O.C.)
Address
+886-2-8674-3123
TEL
+886-2-8674-3121
FAX
services@welsum.com.tw
E-mail
Welsum-Sales
Skype