Poly Ethylene Oxide
Poly Ethylene Oxide tan trong nước  
Công dụng Poly Ethylene Oxide
Đặc điểm
  • Nhựa nhiệt dẻo tan trong nước
Ngoại quan : dạng bột mịn màu trắng (dưới 1mm)
Sản phẩm có phạm vi lượng phân tử khác nhau (10- trên 5 triệu)
Tính an toàn tốt,có thể sử dụng có các trường hợp đặc biệt
Ứng dụng Có thể ứng dụng nhiều ngành nghề làm nguyên liệu phủ , nhựa, sợi ,pin ,vật liệu xây dựng, làm giấy ,mĩ phẩm…
Có thể dùng cho chất hồ dán ,lớp phủ ,chất phân tán ,chất ngưng tụ,chất bôi trơn ,chất giữ nước và chất làm đặc
 
<li><a href="VN_Products_000.html" class="分隔線 現在位置">Sản Phẩm</a></li>
<li><a href="VN_Products_100_Certified_Product.html" class="分隔線">Hóa chất môi trường</a></li>
<li><a href="VN_Contact_us.html">Liên hệ</a></li> <li><a href="VN_Products_000.html" class="分隔線 現在位置">Sản Phẩm</a></li>
<li><a href="VN_Products_100_Certified_Product.html" class="分隔線">Hóa chất môi trường</a></li>
<li><a href="VN_Contact_us.html">Liên hệ</a></li>