Chất tăng cường chất liệu keo
VN3
Công dụng chất tăng cường cho vật liệu keo
Đặc điểm Ngoại quan : dạng bột màu trắng
Thành phần rắn : trên 90%
Ứng dụng Chất tăng cường cao cho ngành công nghiệp keo thông thường
  • Cải thiện độ liên kết giữa bề mặt sợi và keo ,tăng cường độ cứng cho bề mặt