Tin tức
2021/04 Công nghệ Welsum nhận lời mời tham dự buổi diễn đàn "Công nghệ ứng dụng tác nhân cho quá trình nhuộm và hoàn tất tinh chế"
2020/10 Công nghệ Welsum vinh dự đạt được “Doanh nghiệp vừa và nhỏ ưu tú D&B 2020”
2019/09 Công nghệ Welsum vinh dự đạt được “Doanh nghiệp vừa và nhỏ ưu tú D&B 2019”
Sản phẩm
Hóa chất môi trường
NOSEN®Sản phẩm chức năng cao
Sản phảm hóa học dệt may
Nguyên liệu hóa học  
Sản phẩm hóa học cho sản xuất giấy
Hóa chất phủ
Sản phẩm hóa học sử dụng cho kim loại
Liên Hệ
028 3962 1903 028 3962 1905 services@welsum.com.tw