Chất cô đặc
Wel PEO-030  
Công dụng Chất cô đặc
Đặc điểm Lượng phân tử nhựa polyoxyetylen thấp ,có thể nâng cao độ kết dính chân thực của nguyên liệu phủ nhũ ,cải tiến tính năng khi sử dụng ,sản sinh sự cô đặc , tạo lớp màng đều .
Ứng dụng Nguyên liệu phủ nhũ keo dạng lỏng