Tin tức
Công nghệ Welsum đã giành giải trong Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Môi trường đã đến tham quan và trao đổi 2021
12/28

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Môi trường đã đến tham quan và trao đổi

Với sự thay đổi bất thường của khí hậu và môi trường, vấn đề bảo vệ môi trường dần được chú trọng hơn, trong đó không thể không kể đến tác động của việc bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Do đó, Welsum Technology rất chú trọng việc chủ động liên lạc với các nhóm liên quan để tìm kiếm câu trả lời, chúng tôi rất vinh dự được mời Công ty TNHH cố vấn Kỹ thuật Hoàn Khoa, Cục Hóa học thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Giáo sư Đàm Tuấn Tung của Khoa Hóa học Đại học Thanh Hoa và Phó trưởng nhóm phát triển Cục Công nghiệp của Bộ Kinh tế Trần Lương Đống(Chen Liangdong), Chuyên gia cố vấn Hồng Huy Tung (Hong Huisong) của Viện Nghiên cứu Toàn diện Công nghiệp Dệt may cùng nhau trao đổi , chia sẻ về kế hoạch chuyển đổi hóa chất xanh.

Khái niệm cốt lõi của hóa học xanh là hóa học thân thiện với môi trường, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình, đến thải bỏ, đồng thời tích hợp nghiên cứu và phát triển an toàn, bảo vệ môi trường và bền vững. Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, việc hiểu được tầm quan trọng của hóa học xanh kết hợp sản xuất và quản lý cũng sẽ giúp thực hiện kế hoạch một cách toàn diện hơn trong tương lai.